Pavel Brunclík - profesionální fotograf

Pavel Brunclík

CZ | EN

Pavel Brunclík patří k fotografům, kteří rozvíjejí svůj názor bez ohledu na právě převládající výtvarné proudy. Svůj projev zakládá na systematické práci se zvolenými tématy a na důsledném vyčerpání jejich možností. Snaží se tedy dosáhnout určitého řádu, což ovšem neznamená, že nenechává prostor pro náhodu. Ta hraje v některých fotografiích stejně důležitou roli jako neustálé hledání souvislostí. Jeho přístup ke skutečnosti přirozeně ovlivňuje původní školení. Absolvoval totiž matematicko – fyzikální fakultu a způsob myšlení, který s touto vědou souvisí, je v jeho fotografiích nesporně znát. Spojuje se v nich smysl pro přesnou kompozici danou neustálým rozmýšlením vztahů v ploše a prostoru s intuicí pro volbu motivů, pro přesně vybraný okamžik. Samozřejmě, že neustále zvažuje poměry mezi světly a stíny, které tvoří hloubku obrazu.

Pavel Brunclík hodně cestuje a vyjíždí za svými motivy do nejrůznějších zemí. Často ale pro něj není podstatné, odkud přesně fotografie pochází. Jde mu hlavně o kvalitu fotografie, tedy o její celkovou skladbu, kde hrají důležitou všechny složky – světlo, barvy, tvary. Smysl pro „geometrii? se projevuje také v jeho figurálních fotografiích zaměřených na přesně komponované akty, při nichž spolupracuje se sólisty baletu pražského Národního divadla. Dalo by se napsat, že mají s baletem společný přísný skladebný smysl. Vyzařuje z nich energie pohybu zastaveného v jediném bodě.

V Museu Kampa se rozhodl představit výběr z cyklu portrétních fotografií, který se soustřeďuje na osobnosti z různých oblastí. V charakteristických prostředích zachytil české výtvarné umělce, spisovatele, filmaře, matematiky,fyziky či politiky. Opět mu jde především o to, aby vytvořil kvalitní fotografie. Přitom se mu však daří vystihnout nejdůležitější vlastnosti zobrazovaných osobností. Stejně jako v dalších tematických oblastech, tak také v portrétech kombinuje promyšlenou skladbu s náhodou, která někdy šťastně přispěje k vystižení jednotlivých individualit. Dalším z kritérií k výběru byl i jejich vztah k Museu Kampa.


JM
/\\/